1/6 Scale Tamiya Harley-Davidson FLH 1200 ***RARE KIT***